14 APRIL 2022

13.00-17.00 uur

Antropia, Hoofdstraat 8, Driebergen.

 

Wat is een Mare Dialoog?

De Mare Dialoog is een jaarlijks initiatief van De Vrije Mare om aan de hand van een actueel maatschappelijk thema beweging te veroorzaken. De rode draad is Nieuw Leiderschap, steeds vanuit een ander perspectief. De Mare Dialoog richt zich op voorlopers, open-mind geïnteresseerden uit bedrijfsleven, wetenschap, overheid en maatschappelijke organisaties. Mensen die een bijdrage willen leveren aan de individuele en maatschappelijke integratie van vernieuwende inzichten en ervaringen. In de Mare Dialoog ontmoet je anderen die jou inspireren.

Vrouwelijk leiderschap in ieder Mens

Hoe deze tijd ons activeert

Het thema van de Mare Dialoog 2022:


Vrouwelijk leiderschap in ieder Mens

Hoe deze tijd ons activeert


Deze tijd is fors in beweging. Tegenkrachten spelen op en manifesteren zich nadrukkelijk. Hoe ga je daarmee om? Welke toon en benadering vraagt dit? Deze tijd vraagt om een beweging van macht naar kracht, om het creëren en verbinden van nieuwe samenwerkingen. Wat is nodig om je omgeving enthousiast te  krijgen om mee te gaan in die beweging? Wil je anders, dan vraagt dat bijna om een circusact van balanceren tussen feminiene en masculiene waarden. Dat is bepaald geen sinecure als nieuwe leider. Wat betekent dit in de praktijk en wat vraagt dit wezenlijk van jou?

Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland, deelt haar ervaringen op dit thema. Zij zal ingaan op een van de belangrijkste veranderingen die we moeten aanbrengen in de maatschappelijke betekenis van leiderschap: namelijk dat we van oudsher denken dat leiderschap over macht gaat en over top-down sturing.  De betekenis van nieuw leiderschap is naast en achter elkaar staan, bouwen aan een andere vorm van macht en kracht. Power with, power to, power within: we organiseren, reflecteren en houden elkaar vast. We bevestigen elkaar in onze kracht, zodat elk van ons beter in staat is te doen waar men goed in is. We waarderen elkaars diversiteit. We gaan niet vóór elkaar staan, maar naast elkaar, of achter mensen die minder gezien worden. Zijn we voldoende in staat naast en achter mensen te staan die vanaf de geboorte andere ervaringen hebben? Hoe ontwikkel je invoelend vermogen en afstemming op het ongeziene, zonder zelf alles meegemaakt te hebben?

Dat is helemaal in lijn met alles wat we weten uit de natuur: gezonde ecosystemen zijn divers, alles is onderling afhankelijk. Als een boom te hoog wordt, dan neemt die licht weg. Plaatsmaken levert ruimte op voor anderen om te groeien. Gezonde ecosystemen staan altijd in verband met andere ecosystemen. Zodra ze afgesneden worden van dat contact, verzwakken ze.

Marieke de Vrij van De Vrije Mare deelt haar inspiraties en inzichten op dit thema.
Zij gaat in op vrouwelijk en mannelijk oerprincipes, die in ieder mens actief zijn. Het mannelijk oerprincipe heeft in leiderschap lang de overhand gekregen. Het vrouwelijk oerprincipe is daarin onderbelicht gebleven. Wie zich binnen leiderschapsfuncties te weinig afstemt op dit vrouwelijk oerprincipe in zichzelf, doet de samenleving als geheel tekort.

De wereld heeft een gebalanceerde samenwerking nodig tussen authentieke mannelijke en vrouwelijke kracht. Dat gaat over samenhang en eenheidsbeleving. Deze tijd en periode vraagt om het vrouwelijk oerprincipe nu meer ruimte te geven. Dat vraagt meer ruimte voor invoelend gedrag, afstemming op het ongeziene en onbesprokene. Daarmee is zij richtingsgevoelig en betrekt hen die anders buitengesloten worden. Het is in staat om onderscheid te maken tussen wezensechtheid en ego-gericht handelen. Is gericht op eenheid in plaats van gescheidenheid. Van belang is zich te verdiepen in wat dit oerprincipe bijdraagt aan toekomstbestendigheid en duurzaamheid. Niet alleen in contactlegging, maar ook in het creëren van duurzame middelen, producten én een oproep doen naar samenhang.

Daarmee wil Marieke wezenlijk begrip creëren wat wérkelijk een verandering teweeg brengt als er een zuivere samenwerking kan ontstaan in de mens en tussen mensen onderling gebaseerd op helder (aan)voelen en helder denken.

Na de inleidingen van Maria en Marieke gaan ze met elkaar en met deelnemers in dialoog.
Marianne van den Anker, ombudsman van Rotterdam, zorgt als inspirerende gespreksleider dat de Mare Dialoog in goede banen wordt geleid.

De Mare Dialoog biedt fijnzinnige verdieping aan op dit belangwekkende thema voor deze tijd.
Het is een unieke ervaring die verder gaat dan andere leiderschapsbijeenkomsten.

We zijn de laatste jaren gewend geraakt ook bijeenkomsten online te hebben. Om deelnemers die fysiek niet aanwezig kunnen zijn de gelegenheid te geven toch deel te nemen is er ook de mogelijkheid van online deelname. Er is wel gelegenheid tot interactie met de online deelnemers onderling en de host van de online sessie, de interactie met de sprekers en de zaal is echter beperkt. De ervaring zal dus rijker zijn bij fysieke aanwezigheid.

 

 

De inleiders van de Mare Dialoog 2022

Maria van der Heijden

Maria van der Heijden is sinds 2016 directeur-bestuurder bij MVO Nederland, het grootste duurzame bedrijvennetwerk van Europa.

Lees meer over Maria

Marieke de Vrij

Marieke de Vrij is een maatschappelijk raadsvrouw en inspireert velen om tot uitbreiding van hun bestaande (vak)kennis te komen.

Lees meer over Marieke

Marianne van den Anker

Marianne is deze middag de gespreksleider

Lees meer over Marianne

Nieuwsgierig geworden?

Ben jij zo’n nieuwe leider of ben je op weg er een te worden? Wil je op jouw reis geïnspireerd worden en wil je jouw ervaringen delen: van harte welkom bij de Mare Dialoog op 14 april 2022 (Witte Donderdag) in Antropia, Hoofdstraat 8, Driebergen of online vanaf de plek die je zelf kiest.

Onze ervaring is dat er veel belangstelling is, dus geef je bijtijds op, ook het aantal online plekken is beperkt.

Aanmelden kan via onderstaande link.
De kosten voor deelname aan de Mare Dialoog bedragen € 125 exclusief btw voor de fysieke bijeenkomst en €50 exclusief btw voor de online bijeenkomst. Bij het opgeven kun je direct betalen. Na aanmelding voor online deelname ontvang je een mail met nadere instructie en een paar dagen voor de Mare Dialoog ontvang je de Zoomlink.
Wij verheugen ons op jouw deelname.

Alles wat in jou verandert,

dat verandert ook je omgeving.