Marieke de Vrij

Marieke de Vrij is een maatschappelijk raadsvrouw en inspireert velen om tot uitbreiding van hun bestaande (vak)kennis te komen. Marieke wil graag bezieling terugbrengen inde samenleving en daarmee duurzame vooruitgang bevorderen. Zij initieert vernieuwing op uiteenlopende terreinen en wil graag mede-vormgeven aan brede maatschappelijke ontwikkelingen. Dit deed zij door het geven van advies, lezingen, trainingen en workshops, symposia en themagerichte consulten. In groepsverband voor individuen, overheids- en zorginstellingen en andere maatschappelijke groeperingen. Marieke beschikt over bijzondere heldere, fijnzintuigelijke vermogens en is in staat het collectieve en individuele bewustzijn en de potentie die hierin ligt, genuanceerd aan te voelen.